Aanmelding voor PO De Vliegertjes

Toelichting

Geachte ouder(s),

Hieronder heeft u de mogelijkheid om aan te geven welke dagen u opvang wenst. Wij vragen wel om minimaal 2 ochtenden af te nemen in verband met de continuïteit en vastigheid voor de kinderen

Voor verdere informatie kunt u onze website raadplegen of contact met ons opnemen.


  1. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Kind

U kunt eventueel nog een kind registreren na het invoeren van deze aanmelding.

  1. Als uw huisarts niet vermeld wordt, wilt u dan de naam vermelden bovenaan bij de toelichting?

Toestemmingen

Selecteer wat van toepassing is.

Ouder/verzorger 1 (Waar de rekening naar gestuurd wordt.)

Ouder/verzorger 2

  1. Als u hier geen adres invult, wordt automatisch het adres van ouder/verzorger 1 overgenomen.

Noodpersoon

  1.  

  2.  

  3.