Aanmelding voor Kinderopvang Keiki Holo Holo

Toelichting

Beste ouders/ verzorgers,

Wat leuk dat u uw kind inschrijft bij kinderopvang Keiki Holo Holo. Om uw kind in te kunnen schrijven vult u het onderstaande formulier zo volledig mogelijk in.

Belangrijk: In het veld “toelichting” kunt u speciaal aangeven of u uw kind wilt inschrijven bij “Familie The Toddlers” onze tweetalige kinderopvang groep of op de reguliere dagopvang en/ of u gebruik wilt maken van een wachtlijstplaats of een plaatsingsgarantie plaats.

Nadat wij de inschrijving hebben ontvangen zullen wij beoordelen of wij uw kind direct een opvang plek kunnen aanbieden of dat wij uw kind op een wachtlijst moeten plaatsen.

Mochten wij uw kind kunnen plaatsen zullen wij u digitaal een contract toesturen die u ook digitaal kunt ondertekenen. Na ondertekening van het contract is de plaatsing pas definitief en zijn de algemene voorwaarde onvoorwaardelijk van toepassing.

Bij plaatsing op de wachtlijst zullen wij u informeren over het verdere verloop.

Heeft u nog vragen, neem gerust contact met ons op.


Dear parents/guardians,

How nice that you are registering your child at daycare Keiki Holo Holo. To register your child, please complete the form below as complete as possible. In the “explanation” field you can indicate if you want to register your child in the “Familie The Toddlers”, our bilingual childcare group and/ whether you want to use a waiting list place or a placement guarantee place.

After we have received your registration, we will see if we can immediately offer your child a place or if we should place your child on the waiting list.

If we can place your child immediately, we will send you a digital contract that you can sign digitally. After signing the contract, the placement is final and the general terms and conditions apply.

If you are placed on the waiting list, we will inform you the further progress.

If you have any further questions, please feel free to contact us!

Met vriendelijke groet, Kind Regards,

Team Kinderopvang Keiki Holo Holo administratie@keikiholoholo.nl 015-3107939


  1. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Kind

U kunt eventueel nog een kind registreren na het invoeren van deze aanmelding.

Toestemmingen

Selecteer wat van toepassing is.

Ouder/verzorger 1 (Waar de rekening naar gestuurd wordt.)

Ouder/verzorger 2

  1. Als u hier geen adres invult, wordt automatisch het adres van ouder/verzorger 1 overgenomen.

Noodpersoon

    Ik ga akkoord met het Privacy Statement