Aanmelding voor Kinderopvang Montessorihuis

Toelichting

Welkom bij het Montessorihuis. Hieronder kunt u een keuze maken uit onze verschillende contracten.

U kunt later als begindatum 01-01-2021 aanhouden.

Kinderdagverblijf (52 weken): Voor het kinderdagverblijf heeft u de keuze voor 52 weken opvang of 48 weken opvang. Als u kiest voor 48 weken opvang, wilt u dat dan bij de toelichting aangeven?

Als u niets aangeeft, gaan wij uit van 52 weken opvang. Hele dag 7.30-18.30 uur Ochtend KDV 7.30-13.00 uur Middag 13.00-18.30 uur

Peuteropvang (40 weken):

Wij bieden tijdens schoolweken dagelijks peuteropvang aan van 8.15 -11.45 uur. Op woensdag is dit van 8.15 - 12.00 uur.

Verlengde peuteropvang is ook dagelijks mogelijk. De opvang is dan van 8.15 - 14.15 uur. Wanneer u verlengde peuteropvang wilt voor uw kind kunt u dit aangeven door de ochtend en de middag aan te vinken van de peuteropvang.

VSO (alleen in de schoolweken):

De voorschoolse opvang is dagelijks geopend van 7.30 tot 8.30 uur. Als er 5 kinderen of minder gebruik maken van de VSO, dan betaalt u voor 1,75 uur. Bij meer dan 5 kinderen wordt de reguliere VSO tijd (1 uur) gerekend.

NSO:

Voor de naschoolse opvang heeft u keuze uit 3 pakketten:

40 weken, dit zijn alleen de schoolweken (dan vinkt u alleen NSO aan) 52 weken, dit is inclusief afname in de schoolvakantie (11 uur per dag). Dan vinkt u ook inclusief vakanties aan naast dat u dagen bij NSO aanvinkt),
40 plus weken. Bij dit pakket betaalt u 52 weken de uren die u in de 40 schoolweken afneemt. U kunt de uren van de overige 12 weken inzetten op aanvraag. Wanneer u dit pakket wilt voor uw kind, kunt u dit aangeven bij de toelichting.


  1. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
  1. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
  1. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
  1. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Kind

U kunt eventueel nog een kind registreren na het invoeren van deze aanmelding.

  1. Als uw huisarts niet vermeld wordt, wilt u dan de naam vermelden bovenaan bij de toelichting?

Toestemmingen

Selecteer wat van toepassing is.

Ouder/verzorger 1 (Waar de rekening naar gestuurd wordt.)

Ouder/verzorger 2

  1. Als u hier geen adres invult, wordt automatisch het adres van ouder/verzorger 1 overgenomen.

Noodpersoon

    Ik ga akkoord met het Privacy Statement