Aanmelding voor Kinderopvang Dopey B.V.

Toelichting

Bij aanmelding is $80 inschrijfgeld verschuldigd (inclusief verzekering). Plaatsing geschiedt vanaf een wachtlijst die is gerangschikt op grond van de plaatsingsdatum, inschrijfdatum en gewenste dagen.

U komt op onze wachtlijst wanneer zowel het inschrijfformulier als het inschrijfgeld en borg zijn ontvangen bij onze administratie. U krijgt van ons een bevestiging dat u op de wachtlijst staat als aan deze twee voorwaarden is voldaan. Wij raden u aan, indien u niet binnen vier weken een bevestiging hebt ontvangen, contact met ons op te nemen, dit om later misverstanden te voorkomen. Wij nemen contact met u op indien er een plaats vrijkomt op ons dagverblijf.

Indien plaatsing niet mogelijk is hoort u dat tevens van ons. Ondergetekende verklaart bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en kennis te hebben genomen van de geldende tarieven en huisregels.


  1. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
  1. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
  1. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
  1. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Kind

U kunt eventueel nog een kind registreren na het invoeren van deze aanmelding.

  1. Als uw huisarts of tandarts niet vermeld wordt, wilt u dan de naam vermelden bovenaan bij de toelichting?

Ouder/verzorger 1 (Waar de rekening naar gestuurd wordt.)

Ouder/verzorger 2

  1. Als u hier geen adres invult, wordt automatisch het adres van ouder/verzorger 1 overgenomen.

Noodpersoon