Aanmelding voor POV Kinderopvang Tierelier

Toelichting

Nadat de Kindplanning akkoord heeft gegeven via mailing van plaats op de opvang vragen we om onderstaande in te vullen en €350,- (300 borg + 50 administratiekosten) over te maken op
NL89RABO 0104849827 ten name van Kinderopvang Tierelier. Bij de start van de opvang krijgt u €300,- borg terugbetaald bij de eerste facturatie.

POV heeft Maandag t/m vrijdag van 8.45-11.45 uur als vaste uren U hebt daarnaast 2 uitbreidingsmogelijkheden: In de ochtend starttijd om 8.00 uur. In de middag eindtijd tot 13.30 uur, incl. broodmaaltijd.

Graag in de toelichting aangeven welke start- en eindtijd gewenst is. U kunt in de toelichting ook aangeven of u daarnaast ook in de vakantieweken opvang wil. In vakantieweken is de peuteropvang op maandagen en donderdagen flexibel af te nemen met een vakantiecontract.


  1. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Kind

U kunt eventueel nog een kind registreren na het invoeren van deze aanmelding.

  1. Als uw huisarts niet vermeld wordt, wilt u dan de naam vermelden bovenaan bij de toelichting?

Toestemmingen

Selecteer wat van toepassing is.

Ouder/verzorger 1 (Waar de rekening naar gestuurd wordt.)

Ouder/verzorger 2

  1. Als u hier geen adres invult, wordt automatisch het adres van ouder/verzorger 1 overgenomen.

Noodpersoon

    Ik ga akkoord met het Privacy Statement