Aanmelding voor IKC De Buitenkans

Toelichting

Leuk dat je je kind wilt aanmelden bij de Buitenkans!

Wij hebben twee contract opties voor de kinderopvang, graag bij 'toelichting' aangeven voor welke contractvorm je wilt kiezen; 52 weken of 40 weken.

52-weken overeenkomst: het hele jaar kun je gebruik maken van de kinderopvang op de dagen zoals vastgelegd in de overeenkomst.

40-weken overeenkomst: buiten de schoolvakanties kun je gebruik maken van de kinderopvang op de dagen zoals vastgelegd in de overeenkomst.

Peuteropvang: wij bieden peuteropvang voor ouders die recht hebben op de gemeente toeslag hiervoor (deze ouders hebben geen recht op kinderopvangtoeslag).

Meer informatie over de contractvormen en de bijbehorende tarieven vind je op onze website www.villadebuitenkans.nl.

Een flexibele overeenkomst is alleen bij uitzondering mogelijk en altijd in overleg.

Graag bij toelichting ook aangeven voor welke locatie je je kind aanmeldt; Villa de Buitenkans (Burgemeester Falkenaweg) of de peutergroep bij basisschool de Buitenkans (Fluessen).

Op de locatie van de school is ook Verlengde Schooldag (BSO) mogelijk, meer informatie hierover is te vinden op: https://www.debuitenkans.frl/verlengde-schooldag-bso/. Kies hiervoor de NSO (naschoolse) dagen waarop jullie standaard gebruik willen maken van de Verlengde Schooldag.


  1. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
  1. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
  1. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
  1. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Kind

U kunt eventueel nog een kind registreren na het invoeren van deze aanmelding.

  1. Als uw huisarts niet vermeld wordt, wilt u dan de naam vermelden bovenaan bij de toelichting?

Toestemmingen

Selecteer wat van toepassing is.

Ouder/verzorger 1 (Waar de rekening naar gestuurd wordt.)

Ouder/verzorger 2

  1. Als u hier geen adres invult, wordt automatisch het adres van ouder/verzorger 1 overgenomen.

Noodpersoon

    Ik ga akkoord met het Privacy Statement