Aanmelding voor Peuterschool Beregoed

Toelichting

Per inschrijving vragen wij een bijdrage van €25. Dit bedrag, waarmee uw inschrijving definitief wordt, kan worden overgemaakt naar rekening nummer NL45 RABO0368021610 tnv Stichting Peuterschool Beregoed o.v.v. “inschrijving [naam kind]”.


  1. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Kind

U kunt eventueel nog een kind registreren na het invoeren van deze aanmelding.

  1. Als uw huisarts niet vermeld wordt, wilt u dan de naam vermelden bovenaan bij de toelichting?

Ouder/verzorger 1 (Waar de rekening naar gestuurd wordt.)

Ouder/verzorger 2

  1. Als u hier geen adres invult, wordt automatisch het adres van ouder/verzorger 1 overgenomen.

Noodpersoon