Aanmelding voor Lucy's Buitenschoolse opvang

Toelichting

Hieronder vindt u het inschrijfformulier van Lucy’s Buitenschoolse Opvang.

Lucy’s Buitenschoolse Opvang hanteert een minimale afname van 2 opvangdagen van 52 weken inclusief vakantie, exclusief studiedagen. Indien u flexibel bent in dagen, geeft u dan de eerste voorkeur aan. U kunt in de toelichting aangeven welke dagen u flexibel bent.

Omdat de precieze openingsdatum nog niet bekend is kunt u bij startdatum de dag van inschrijving aanhouden.


  1. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Kind

U kunt eventueel nog een kind registreren na het invoeren van deze aanmelding.

Ouder/verzorger 1 (Waar de rekening naar gestuurd wordt.)

Ouder/verzorger 2

  1. Als u hier geen adres invult, wordt automatisch het adres van ouder/verzorger 1 overgenomen.

    Ik ga akkoord met het Privacy Statement