Aanmelding voor Enjoy! Amsterdamseweg KDV

Toelichting

Wij horen graag hoe je ons gevonden hebt!

Wil je bij de toelichting aangeven via welke weg je ons gevonden hebt?

Bijvoorbeeld via: Google, flyer, familie, vrienden of anders namelijk...

Bij voorbaat bedankt!


We would love to hear how you found us!

Could you please indicate in the comments how you found our childcare?

for instance via: Google, flyer, family, friends or otherwise, namely...

Thanks in advance!


  1. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Kind

U kunt eventueel nog een kind registreren na het invoeren van deze aanmelding.

Ouder/verzorger 1 (Waar de rekening naar gestuurd wordt.)

Ouder/verzorger 2

  1. Als u hier geen adres invult, wordt automatisch het adres van ouder/verzorger 1 overgenomen.

Noodpersoon

    Ik ga akkoord met het Privacy Statement